درگذشت یک مجری محبوب تلویزیون

بوسه لارشون، از مجری های قدیمی و محبوب تلویزیون سوئد درگذشت. او کمدین نیز بود و برنامه های تفریحی اجرامی کرد.

کمدین و مجری معروف و محبوب تلویزیون Bosse Larsson که سال های زیادی مجری برنامه پرطرفدار "Allsång på Skansen" بود در سن ۸۱ سالگی درگذشت. او در سال های ۱۹۷۰ و ۸۰ نیز مجری برنامه تلویزیونی "Nygammalt" بود.