Protester mot förkortad älgjakt

1:40 min

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och representanter för skogsägare överklagar ett beslut från Länsstyrelsen som sätter stopp för höstens älgjakt redan i december. Jaktförordningen öppnar för älgjakt ända till sista februari. 

– Vi tycker inte om det. Det är för mycket älg och vi vill ha hela jakttiden. Älgarna både skadar unga träd och utgör fara i trafiken, säger Ronny Johansson, vice ordförande för LRF Västra Götaland.

Den klubbade begränsningen av av höstens stundande älgjakt innebär att den ska på gå från 12 oktober till 20 december 2015. Men i teorin skulle den alltså kunna pågå till 28 februari.

Enligt Daniel Bruun, som jobbar med älgjaktfrågor vid Länsstyrelsen, är motiveringen bakom beslutet att tjurar kan ha tappat sina horn i januari och februari, vilket kan öppna för misstag och sätta dräktiga hondjur med kalvar i magen i skottlinjen.

– Man ansåg av etiska skäl att det kan vara för stora foster hos älgkorna om man skjuter dem i januari-februari. Dessutom antog man att man bör kunna skjuta sin kvot av älgar under hösten, säger Daniel Bruun.

Den motiveringen köper dock inte LRF:s Ronny Johansson.

– De kan ju även vara dräktiga tidigare så det är en märklig argumentation. Vi har överklagat och får hoppas Naturvårdsverket tar bort länets beslut, säger han.