کمبود گورستان برای مسلمانان در شمال استکهلم

مناطق شمالی استکهلم با کمبود گورستان برای مسلمانان روبروهستند. این را سازمان همکاری در مسائل مربوط به خاک سپاری در استکهلم SSIB اعلام کرده است.

این سازمان، پرسشنامه هایی را در آغاز ماه ژوئن برای تمام گورستان‌ های استکهلم ارسال کرد. هنوز تمام پاسخ ها دریافت نشده، اما بااین حال نشان داده شده است که هماهنگی های لازم برای ایجاد گورستان برای مسلمانان در برخی از مناطق شمالی استان به اندازه کافی صورت نگرفته است.