Vaccin mot HPV-virus ska granskas

1:41 min

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, ska granska om det finns något samband mellan så kallade HPV-vacciner mot livmoderhalscancer och ett par mycket ovanliga sjukdomar. Det skriver Svenska Dagbladet i dag.

Hittills finns det inga belägg för ett sådant samband och statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten hoppas att uppgifterna om utredningen inte avskräcker unga kvinnor från att vaccinera sig.

– Det viktiga är ju att komma i håg att detta är ett vaccin som har potential att rädda 100-tals kvinnors liv om året i Sverige på sikt, för att det skyddar mot en väldigt allvarlig sjukdom, livmoderhalscancer. Så det vore extremt olyckligt om den här typen av diskussioner och utredningar gör att man inte längre vaccinerar sig.

Det är i Danmark som läkare misstänkt ett samband mellan HPV-vaccinering och ett par mycket ovanliga sjukdomar. Det handlar dels om CRPS, ett kroniskt smärttillstånd i armar och ben, dels om POTS som ger en onormal ökning av hjärtfrekvensen.

Undersökningar i Danmark har inte gett något belägg för att det skulle finnas sådana samband, men nu har läkare där fått den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC, som har till uppgift att övervaka säkerheten på alla godkända läkemedel inom EU, att inleda en granskning.

Totalt har 72 miljoner människor runt om i världen tagit detta läkemedel, skriver svenska Läkemedelsverket i dag. Och Läkemedelsverket gör inga ändringar i sina rekommendationer för HPV-vacciner, under tiden som utredningen pågår.

Det finns heller ingen anledning till oro bland de många unga kvinnor som vaccinerats de senaste åren, betonar Anders Tegnell. De syndrom som läkare Danmark misstänkt kan ha ett samband vaccinet uppträder kort tid efter vaccineringen.

– Enligt de beskrivningar som kom från Danmark så har det här dykt upp väldigt snabbt efter vaccinationen. Att det skulle komma sent, så har det inte beskrivits alls. Dessutom vet vi inte om det över huvud taget finns någon koppling till vaccinet.