Stamcellsbehandling mot kronisk smärta

Benmärgsstamceller kanske kan hjälpa mot kronisk smärta, visar en ny studie i tidskriften The Journal of Clinical investigation.

Det handlar om smärta som orsakas av nervskador. Forskarna injicerade nervskadade möss med stamceller och kunde se att det hjälpte mot mössens smärta.

De kunde också mäta att ett visst protein, TGF-β1, som misstänks motverka kronisk smärta stimulerades av stamcellerna, och att mössen fick ont igen när forskarna slog ut det proteinet på kemisk väg.

Om det här proteinet är en nyckel till smärtlindring så skulle det kunna leda till nya läkemedel framöver, hoppas forskarna.

Referens: Gang Chen et al. Intrathecal bone marrow stromal cells inhibit neuropathic pain via TGF-β secretion.  The Journal of Clinical Investigation, July 13, 2015. DOI: 10.1172/JCI80883