Forskare: mer stöd till globala hälsofrågor

En större del av biståndet till hälsoarbete borde gå till globala frågor snarare än problem inom länders gränser, menar forskare. 

Idag får gränsöverskridande frågor som pandemiskydd, världsgemensamma hälsoriktlinjer och arbete mot antibiotikaresistens bara omkring en femtedel av biståndspengar som ges till hälsoarbete i världen, enligt en ny artikel i The Lancet. 

Och för att vi ska kunna möta framtida globala hot liknande det från ebola behöver den andelen öka, menar författarna till studien. Att satsa på globala hälsohot ger också fördelen att det hjälper både fattiga länder och länder som generellt är för rika för att få bidrag, men där det finns stora regionala och klassmässiga skillnader, som Indien.

Referens: Marco Schäferhoff et al. How much donor financing for health is channelled to global versus country-specific aid functions? The Lancet 13 juli 2015. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61161-8