Östergötland

Fler misstänkta krigsförbrytare stoppas av Migrationsverket

1:46 min

Migrationsverket upptäcker allt fler personer som misstänkts begått krigsbrott eller brott mot mänskligheten bland de som söker asyl.
Under första halvåret i år har verket hittat minst dubbelt så många grova brottslingar och misstänkta terrorister jämfört med samma period förra året.

Delvis beror detta på att Migrationsverket jobbar hårt med att identifiera dessa personer.

– Jag tror att det främsta skälet är att Migrationsverket har tagit tag i den här frågan lite extra och gjort insatser för att förbättra och identifiera de här ärendena, säger Magnus Bengtsson, expert på asylfrågor vid Migrationsverket.

Under hela förra året upptäckte Migrationsverket runt 20 misstänkta terrorister och krigsförbrytare från exempelvis Syrien och Irak som försökte få asyl i Sverige.

Nya uppgifter från Migrationsverket visar att under första halvåret i år har verket kunnat peka ut drygt 40 personer där merparten beskrivs som misstänkta terrorister och krigsförbrytare.

Dessa personer undantas rätten till asyl och kan utvisas så snart Migrationsverket anser det vara lämpligt.

Därför försöker en del av de att dölja sin identitet och när de söker asyl.
Men med rätt kompetens kan handläggarna på verket avslöja personerna, menar Magnus Bengtsson. Just därför har också verket satsat hårt på att höja kompetens och kunskapsnivån hos de asylprövande enheterna berättar han:

– Vi har haft en expert som har åkt runt och pratat med alla asylprövande enheter och vi har gett alla prövande enheter i uppdrag att arbeta med uteslutande utbildning, säger Magnus Bengtsson.

Satsning är viktigt ur flera aspekter menar Magnus Bengtsson. Bland annat för att inte låta de här personerna komma in i Sverige helt obemärkt:

– Det här är en viktig fråga för samhället i stort att fånga upp de här ärendena men det är också en viktig fråga för att asylsystemet ska vara trovärdigt och fungera som det är tänkt, säger Magnus Bengtsson.