Näringsliv

Nya skatteregler kan skapa virkesbrist

1:34 min

Regeringen planerar att ändra skattereglerna för skogsägare. Det kan leda till virkesbrist för industrin, befarar Gunnar Rödin, vd på Rödins trä i Svenstavik.

– Det slår hårt mot det privata skogsbruket och det kommer att leda till virkesbrist vilket i sin tur slår mot skogsindustrin och arbetstillfällen, säger Gunnar Rödin.

Det handlar om att regeringen planerar att avskaffa det så kallade skogskontot. Ett skogskontot ger skogsägare möjlighet att avsätta och fördela 60 procent av intäkterna från en avverkning på upp till tio år. Om det går igenom gäller det från 2016 eller 2017.

Rödins är ett av Svenstaviks största privata företag och har totalt runt 45 anställda. Dess VD Gunnar Rödin förklarar varför ett borttagande av skogskonto kan påverka flödet av virke till träindustrierna. Det handlar om att många skogsfastigheter är små och har ärvts i flera generationer.

– Och då avverkar man kanske vart tionde eller tjugonde år. Ska du då skatta bort 60 procent så minskar intresset, säger Gunnar Rödin.

Nu hoppas han att politikerna ändrar sina planer.

– Det är inte genomtänkt, säger han.