Spray mot ebola testas

1:22 min

Kanske kan ett ebolavaccin som sprayas in i luftvägarna vara en väg för att hitta ett helt nytt sätt att skydda sig mot det dödliga viruset. Nu har amerikanska forskare för första gången gjort ett test på apor ned ebolaspray.

Ebolautbrottet i Västafrika fortsätter, och i förra veckan var det flest smittade sedan i mitten på maj, nämligen 30 stycken rapporterar Världshälsoorganisationen WHO.

Det är en rätt ny idé att ha vaccin som en spray. Det som redan finns i USA är ett influensavaccin som nässpray. Skulle metoden även fungera för ebola kan det vara en intressant möjlighet. Det forskarna själva påpekar är att det skulle vara bra att slippa använda nålar. I studien handlar det om ett vaccin som sprutades in i luftvägarna. Medicinutbildad personal skulle då inte behövas för den proceduren. Det kan vara väldigt viktigt i olika afrikanska länder, där det råder brist på just sjukvårdspersonal.

Än så länge är det lång väg kvar innan forskarna kan visa att den här typen av ebolavaccin verkligen kan skapa skydd hos människor.

Det man hittills har gjort är alltså att ha testat olika typer av ebolavaccin på apor. Tio apor har fått vaccin via luftvägarna, och ett par andra fick ingenting. De som inte fick något skydd dog inom tio dagar när de utsattes för ebolaviruset, medan de andra som fick vaccinet överlevde 28 dagar. Det forskarna kunde se var att det framförallt för ett av vaccinen skapades ett antikroppssvar i lungorna, och det räckte med en dos.

Nu hoppas forskarna få tillstånd att gå vidare och testa om vaccinet är säkert för människor och om det verkligen kan skapa ett långvarigt skydd mot ebola.

Referens Michelle Meyer et al "Aerosolized Ebola vaccine protects primates and elicits lung-resident T cell responses" 14 juli 2015 J Clin Invest. 2015;125(8) doi:10.1172/JCI81532