Hjulstabron fast i öppet läge

Det innebär att inga bilar kan ta sig förbi och trafikanter uppmanas nu att ta andra vägar. Enligt trafikverket finns det just nu inga prognoser när felet ska vara åtgärdat.