Konkursen i Dannemora - hårt slag för underleverantörer

1:54 min

Konkurser, uppsägningar och ansträngd ekonomi. Så ser det ut bland de underleverantörer som jobbade för gruvan i Dannemora och nu inte fått sina fakturor betalade av det konkursade gruvbolaget.


Totalt är det runt 160 miljoner i skulder till underleverantörer som inte blivit betalda och så här säger kommunalrådet i Östhammar, Jacob Spangenberg, om hur konkursen slagit mot många företagare.

- Det är otroligt trist tycker jag, en tråkig utveckling. Det här är ju inga tillfälligheter det här, utan väldigt mycket har ju att göra med hur malmpriset har utvecklats. Det är ju trots allt sådant som inträffar i ekonomin på olika sätt, säger han.

Det handlar om allt från geologer till åkerier som alltså inte fått sina fakturor betalda och nu har fordringar gentemot Dannemora Magnetit AB.

De flesta av företagen verkar ha överlevt, men en rundringning till de som har störst fordringar visar att många går på knä och att flera har fått säga upp personal efter att rekonstruktionen av gruvan inleddes och skulderna lades på hög.

En av underleverantörerna, med ett 20-tal anställda, som vi pratat med har gått i konkurs på grund av de obetalda fakturorna. Och enligt Jacob Spangenberg fanns det inget som kommunen kunde göra för att hjälpa de här företagen.

- Det vi kan göra är ju att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de här företagen att verka i Östhammars kommun och också i regionen. Och att man på så sätt kan bygga nya affärer och nya affärsrelationer. Men kommunen har ju inte några verktyg i termer av några ekonomiska stöd eller någonting sådant, säger han.

Då återstår ju frågan om det som hänt nu kan komma att avskräcka underleverantörer från att engagera sig i gruvan i framtiden, om den skulle starta upp igen.

- Det kan ju finnas en sådan rädsla, självklart. Men det blir ju en utmaning för de nya möjliga ägarna till gruvan att hantera. Det blir ju bara en spekulation naturligtvis: hur kommer det att bli i framtiden? Det är ju jättesvårt att veta. Men samtidigt, finns det möjlighet till affärer så kommer säkert många att haka på igen, säger Jacob Spangenberg.

Den stora utmaningen för att det ska kunna bli gruvdrift i Dannemora igen, tror Jacob Spangenberg, blir att hålla gruvan i så bra skick att det inte blir för mycket arbete att starta upp den igen.

- Det handlar om utrustning. Det handlar om att pumpa ut vatten som fyller på och hur det påverkar möjligheterna till en framtida gruvdrift så att säga. Det är det som jag tror är den allra största utmaningen för framtiden, säger han.