Arbete

Allt fler lediga lärarjobb

Medan skolorna skriker efter lärare och pedagoger så blir de lediga lärarjobben bara fler. I riket i stort har de lediga lärarjobben ökat med 32 procent jämfört med förra våren.

I Jämtland har de lediga jobben ökat med 15 procent, vilket är förhållandevis lite i jämförelse med till exempel Västernorrland där de lediga jobben blivit 48 procent fler.

En av orsakerna till de många lediga jobben tros vara att skolorna måste ha legitimerade lärare på alla tillsvidaretjänster från 1 juli samtidigt som de legitimerade lärarna är alldeles för få.