Kortvarig semester för småföretagare

Semestertider under sommaren betyder vila och ledighet för många i Sverige. Men för landets småföretagare är bilden annorlunda. Nästan en tredjedel av småföretagarna tar inte ut någon semester under sommaren och av dem som gör det arbetar ändå nästan nio av tio procent på något sätt under sin semester.

Företagarnas undersökning visar en tydlig bild av småföretagarnas semestervillkor. Småföretagen skapar fyra av fem nya jobb i Sverige och det sker genom stora personliga uppoffringar och hårt arbete. För att överleva som företagare krävs det att du alltid är nåbar och anpassningsbar.

- Det är fortfarande anställningsnormen som är dominerande i Sverige. Men för att få ett fungerande och uthålligt näringsliv behöver även en småföretagare kunna ha ett fungerande familjeliv och vara ledig under sommaren, säger Günther Mårder, vd Företagarna.