Mottagningar för äldre ger resultat

Region Skånes nya äldrevårdsmottagningar börjar visa positiva resultat. För de patienter som är listade vid mottagningarna har förskrivningen av läkemedel minskat med 20 procent.

Sedan 2014 har 20 äldrevårdsmottagningar öppnat i Region Skåne och redan efter drygt ett år har förskrivningen av läkemedel till personer över 75 år minskat med 20 procent.

Nu vill regeringen ställa om sjukvården efter konceptet med äldrevårdsmottagningar så att äldre prioriteras och inte riskerar att skickas runt mellan olika enheter inom kommuner och landsting.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) säger till Svenska Dagbladet att sjukvården i dag inte är anpassad till äldre.