Jönköping

Mer jämställda löner för kommunanställda

3:52 min

Lönegapet mellan män och kvinnor under 3 procent.

Under 2015 ska lönegapet mellan kvinnor och män minskas i Jönköpings kommun. Målet är ett lönegap på tre procent meddelar kommunen i ett pressmeddelande, och det har man lyckats med.

Vid årsskiftet låg det på 3,14 procent, om man tog hänsyn till att män och kvinnor jobbar inom olika yrkesområden. Annars var skillnaden åtta procent. I april i år nåddes målet att hamna under 3 procent.

– Jag är väldigt glad över att vi nått målet snabbare än vi tänkt oss, säger Anna Mårtensson (FP) som är ordförande för personalutskottet i Jönköpings kommun.

Borde man inte ha en nollvision?

– Jo, det kan man tycka. Sedan handlar det ju om att vara realistisk också. Ambitionen var att nå 3 procent i år och nästa år 2,85 procent och vi har nått nästa års mål redan.

Är det inte realistiskt med lika lön för lika arbete menar du?

– Det vi mäter är lika lön för lika arbete och där eftersträvar man en nollvision, men jag tror att det kommer ta lite tid dessvärre. Sedan är det en helt annan fråga att skillnaden fortfarande är stor mellan män och kvinnors löner i snitt.

Förklaringen till minskningen är medvetna satsningar på kvinnodominerade grupper, framförallt lärare och några grupper på socialförvaltningen, enligt kommunen.