Säterskola kunde gjort mer för utsatt elev

En elev i Säters kommun har utsatts för trakasserier av andra elever, och kände sig dessutom utsatt för kränkningar flera gånger under lång tid.

Barn- och elevombudet, BEO, har utrett händelserna och kommer fram till att skolans utredning för att få bukt med situationen borde ha gjort mer och kräver nu snabbare och effektivare åtgärder.