Servicepersonal avlastar vården

Ett sätt att effektivisera vården på Visby lasarett är att låta icke sjukvårdspersonal utföra transport av patienter, tvätt och förrådsarbete. Syftet är att avlasta sköterskor för att de ska kunna ägna mer tid åt vård.

Försöket kallas vårdnära service och prövas just nu på två avdelningar på lasarettet. Och hittills är erfarenheterna av det nya arbetssättet positiva.