Otydliga beslut av länsstyrelsen

Länsstyrelsen på Gotland måste införa en tydligare beslutsgång. Det kräver jurister vid länsstyrelsen i Stockholm.

Hittills har länsstyrelsen på Gotland och den i Stockholm fattat beslut åt varandra när det behövts. Det gäller bland annat i frågor som rör egna arbeten i naturreservat.

Men det finns inget formellt beslut att länsstyrelserna får göra så här. Det påpekar juristerna som nu vill att beslutsiordningen formaliseras.