100 varslas inom vård och omsorg

Styrelsen för Gotlands vård och omsorg har idag beslutat utfärda varsel om inskränkningar av driften som kan medföra uppsägning av 100 anställda på alla nivåer i verksamheten. Gotlands vård- och omsorg måste skära ner kostnader på 33,3 miljoner kr under det här året. Omsorgschefen Mats-Ola Rödén säger att det här är det värsta han gjort.