Lupinen hotar den svenska floran

1:10 min

Vacker, kanske många tycker, men också problematisk. Nu ska länsstyrelsen ta reda på hur mycket lupinen har spridit sig i Västra Götaland.

Enligt länsstyrelsen gör lupinen en hel del skada och hotar de inhemska  blommorna.

Lupinus polyphyllus Lindl, eller blommsterlupin som den är mer känd som, är en vanlig växt i Sverige. En mycket vacker blomma enligt många, som lyser upp vägkanter och ängar.

Kommer från Nordamerika
Men vad många kanske inte vet är att den faktiskt är skadlig för den svenska floran. Växten, som kommer från västra Nordamerika och som för första gången i Sverige upptäcktes 1870 i Skåne, hotar nu de inhemska naturliga blommorna.

– Den kan täcka stora markytor så att inget annat kan växa där. Den har lätt att sprida sig och konkurrerar ut andra växter, säger Kaisa Malmqvist, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Fått omfattande spridning
I en rapport från 2009 sammanställdes vilka främmande arter som växte i Västra Götalands län. En av de mest spridda växterna var blomsterlupinen, som då upplevdes problematisk i Skövde och Tidaholm. 

– Vi har ett uppföljningsprojekt på gång, där vi vill veta hur utbredda vissa arter är, bland annat lupinen.

Hur man ska få stopp på en eventuell spridning av växten är svårt att säga, menar Kaisa Malmqvist.

– Vad man kan göra för åtgärder är en annan fråga, men det kan ju vara så att lupiner konkurrerar ut känslig flora i våra naturreservat och då skadar vår gamla ängsflora.