14 miljoner har försvunnit från fackklubb

1:42 min

Fackförbundet Seko har via en revision upptäckt att en lokal klubb i Ljusdal gjort överföringar på 14 miljoner kronor från klubben till en fritidsförening.

Det som har hänt är att lokala fackklubben Seko Väg och Ban i Ljusdal har fört över pengar, hela 14 miljoner kronor, från klubben till en av styrelsen startad fritidsförening.

Vad det är för fritidsförening och vad den sysslar med är för Seko helt oklart.

Den stora summan pengar har förts över från den fackliga klubben till den här fritidsföreningen under sex års tid, mellan 2008 och 2014.

Händelsen är polisanmäld och sju till åtta personer är av Seko utpekade som skyldiga till transaktionerna. Medlemmar i styrelsen i den lokala klubben är avstängda av Seko.

Vad pengarna använts till är oklart för Seko, det säger kansli- och kommunikationschef Jonas Pettersson.

– Närmare 14 miljoner kronor under en ganska kort tidsperiod har förts över från klubben till en fritidsförening som man har startat. Där får vi ingen insyn och vet inte vad de här pengarna använts till.

Händelserna upptäcktes genom att Seko fick in ett antal tips från personer som misstänkte att allt inte stod rätt till och att pengarna helt enkelt försvunnit från klubbens kassa.

Med anledning av de tipsen gjorde man en revision av klubbens ekonomi och upptäckte då att pengarna försvunnit från klubben.

Pengarna kommer från medlemsavgifter, och de ska användas i klubbens verksamhet.

Seko får inga svar och enligt kommunikationschef Jonas Pettersson på Seko så är medlemmar ur den nu avstängda styrelsen även medlemmar i den här fritidsklubben.

Facket står som frågetecken och förstår inte vad som kan ha hänt.

– Det är väldigt frustrerande att våra medlemmar inte kan få reda på vad deras medlemsavgifter används till i den här klubben. Det är väldigt beklämmande och väldigt allvarligt, det är första gången vi varit med om något sådant här faktiskt, avslutar Jonas Pettersson.

Men nu går klubben Väg och Ban i Ljusdal ut och svarar på anklagelserna om att de 14 miljonerna ska vara försvunna.

Bosse Hedin var kassör för klubben under den tid då pengarna fördes över till fritidsföreningen, å han är talesman för den nu avsatta styrelsen.

Han menar att fritidsföreningen dit de 14 miljonerna flyttats, är en framtidsinvestering för medlemmarna.

Pengarna har nämligen investerats i fastigheter och aktiviteter som medlemmarna får ta del av.

– 2008 gjorde man en verksamhetsförändring och då tittade man på hur man skulle stärka den lokala Seko-klubben i framtiden. Då blev diskussionerna så att vi ska ha en annan förening som kan göra lite extraordinära grejer så att medlemmarna kan ta del av till exempel stuguthyrning, säger Bosse Hedin.

Klubben menar att förfarandet med att starta en förening för investeringar inte är något ovanligt och att det finns många klubbar ute i landet som gjort likadant.

Dessutom säger Bosse Hedin att besluten tagits gemensamt inom klubben.

– Allt var planerat att starta 2015. Vi har dokument på det och vi har demokratiska beslut både i klubben och vi har demokratiska beslut om hur vi ska investera de här pengarna så att det ska gagna medlemmarna i framtiden.