Satsning på fisketurism kan skapa tusentals nya jobb

1:59 min

I norra Sverige skulle över 11 000 nya jobb kunna skapas under en 20-årsperiod genom att bygga en mer miljöanpassad vattenkraft.

Siffrorna kommer från en rapport av Världsnaturfonden, Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen, och skulle kosta runt 900 miljoner kronor per år under minst 20 års tid.

– Investeringar av vattenkraft, alltså miljöanpassning av vattenkraft, det är en kostnad för bolag och eventuellt för staten, men det är också en otroligt stor investering i glesbygden. Det skapar mycket jobb, och det skapar turism, säger Ellen Bruno, sakkunnig på vatten vid Naturskyddsföreningen.

Organisationerna bakom rapporten vill se stora investeringar för att få mer naturliga vattenflöden. Det handlar om att bygga fisktrappor i älvar och vattendrag, riva gamla flottledsdammar och laga trasiga väg- och järnvägstrummor.

Enligt författarna blir det ekonomiskt lönsamt för samhället då åtgärderna årligen skulle kunna ge ökade intäkter, främst från fiske och turism på 1.6 miljarder. Men för att nå dit kan det behövas lagändringar enligt Joakim Ollén, ordförande i Sportfiskarna.

– Vad vi nu måste göra är att hitta former som gör att den som investerar också kan få tillbaka pengarna, säger Ollén. 

– Vi har en enorm potential i Sverige.