Hemtjänst i Karlstad anmälde stöld hos boende

En hemtjänstverksamhet i Karlstad kommun har lämnat en Lex Sarah-anmälan om att en boende blivit bestulen.


Anhöriga upptäckte att plånböcker och en handväska tömts och att delar av lägenheten genomsökts.

Lex Sarah är en bestämmelse i Socialtjänstlagen som innebär en skyldighet för personalen att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.