Fler asylsökande som misstänks för terrorbrott upptäcks

1:36 min

Fler och fler asylsökande som misstänks för krigsbrott eller brott mot mänskligheten upptäckts under asylprocessen. Hittills i år har 41 fall upptäckts jämfört med 20 under hela förra året, visar siffror som P4 Östergötland tagit fram.

- Vi har blivit bättre på att fråga, fånga upp de berättelser och det gäller att ställa rätt följdfrågor så att vi fångar upp misstankar bättre, säger Magnus Bengtsson som är expert på asylfrågor på Migrationsverket.

När Migrationsverket misstänker att en asylsökande begått krigs- eller terrorbrott skickar de ärendet till vidare till Säkerhetspolisen, Säpo, för konsultation. De tittar i sin tur närmare på fallet och gör en bedömning om personen kan ha begått brott eller inte.

Hittills i år har 41 fall upptäckts och merparten av personerna beskrivs av Migrationsverket som misstänkta terrorister och krigsförbrytare.

Magnus Bengtsson på Migrationsverket säger att de här fallen inte alltid är så lätta att upptäcka.

– Man ska komma ihåg att de här personerna oftast kommer med berättelser, inte mycket dokumentation, ibland inte alls.

De personer som misstänks för krigs- eller terrorbrott får endast tillfälligt uppehållstilstånd och utvisas så snart det går. Eftersom de flesta kommer från krigsdrabbade länder i Mellanöstern har verket ingen möjlighet att utvisa dem för närvarande.

Migrationsverket kommer införa specialister på den här typen av ärenden i varje region i Sverige och en nationell samordnare som leder specialisterna. 

– Det här är en viktig fråga för samhället i stort att fånga upp de här ärendena men det är också en viktig fråga för att asylsystemet ska vara trovärdigt och fungera som det är tänkt, säger Magnus Bengtsson.