Polisen i Sörmland har inte använt klampning på olagliga fordon

1:49 min

Den nya lagstiftningen om klampning, som trädde i kraft den 1 mars, ger polisen rätt att hålla kvar yrkestrafikanters fordon i 24 timmar på vägen. Men ännu har lagen inte tillämpats av polisen i Sörmland.

Klampningslagen används för att tvinga huvudsakligen utländska chaufförer som brutit mot trafikreglerna att betala sanktionsavgifter direkt ute på vägen innan de fortsätter resan och lämnar landet. 

Hittills har lagen tillämpats vid ett trettiotal tillfällen i Sverige, dock inga fall i Sörmland, enligt Jonas Höök på trafikpolisen. De använder däremot andra sätt för att hindra att fordonen kör vidare, till exempel genom att beslagta fordonets dokument. 

– Det är mycket lättare än att skruva på mekaniska hinder, säger Jonas Höök.