Nordkosters äldsta man berättar om nu och då

4:30 min

Sigvard Andreasson är 92 år och har bott på Nordkoster i hela sitt liv, förutom under andra världskriget när han var tvungen att lämna ön i två år.

Sigvard slutade skolan som 13-åring. Då började han fiska, och det gjorde han sedan hela sitt yrkesverksamma liv.

Förutom den gången när han var tvungen att lämna Nordkoster i 24 månader under andra världskriget.

– Jag var 21 månader i kustflottan och tre månader i skogen.

Han säger att Koster har förändrats fruktansvärt mycket under hans livstid. Största skillnaden är den växande turismen.

– Det har både sina för- och nackdelar. Snart finns inga bofasta kvar och det är ingen som stannar och tar hand om husen.

Att han har blivit kvar på Nordkoster i hela sitt liv är inget han ångrar. Tvärtom.

– Det är den finaste platsen som finns.