Domstolarna

Giftfylld brasa kan ge företagare 25 000 i böter

En företagare riskerar att tvingas betala en företagsbot på 25 000 kronor för att han eldat miljöfarligt avfall på en tomt i Krokoms kommun.

Enligt åtalet kan föroreningarna från eldningen som företagaren, en man i 60-årsåldern, gjorde ha inneburit skada för människor och djurs hälsa och för miljön.

I prover som togs på askan uppmättes höga halter av dioxiner, kobolt och tungmetaller.