Ovanligt hörseltest för att hitta barn med läs- och skrivsvårigheter

1:52 min

Nu har amerikanska forskare för första gången visat ett möjligt samband mellan brister i hörseln och läs- och skrivsvårigheter. Det är en kontroversiell tes. Ett eventuellt orsakssamband är inte helt klarlagt, men forskarna tror sig ha hittat ett sätt att redan hos tre- och fyraåringar upptäcka vilka som i framtiden kan få läs-och skrivinlärningsproblem.

I ena hörluren hörde barnen ordet "da" upprepade gånger i en miljö där andra människor pratade i bakgrunden. I det andra örat hade de ljudet från en film. Filmen hade de själva hade fått välja, så att de skulle ha lust att sitta stilla i en halvtimme. 

På huvudet fick barnen elektroder som mätte hjärnaktiviteterna. Det gjorde att forskarna kunde se om hjärnan reagerade när konsonanten i "da" dök upp. I och med experimentet menar forskarna att de kan visa att de barn som lättare uppfattade ordet "da" i den brusiga miljön senare hade enklare att hantera läsning och skrivning, och tvärtom. Hos äldre barn som gjorde samma test såg man att de som hade läs- och skrivsvårigheter också hade svårt att uppfatta ordet "da".

De amerikanska forskarnas kontroversiella tes är alltså att det finns ett samband mellan hörselnervsystemet och systemet för läs- och skrivinlärning. Professor Helge Rask-Andersen vid öronkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala är förvånad över resultatet.

– Ja, att man har så klara fynd och kan påvisa så klara skillnader mellan de här barnen som är så starkt korrelerade till läs- och skrivsvårigheter, säger professor Helge Rask-Andersen.

– Hur givet är det att det är ett orsakssamband?

Det är inte heller säkert. Det kan ju vara så att de här olika faktorerna påverkar varandra, och att det inte direkt finns något kausalt samband.

Det kan alltså vara helt andra saker som styr läs- och skrivsvårigheter, som ineffektivt korttidsminne eller sämre processer i läsnätverket i hjärnan. Men kanske skulle den här typen av hörseltest vara ett sätt att tidigt upptäcka vilka som kan få problem.

Den här studien är liten med 50 stycken tre- och fyraåringar. För att veta om den här teorin verkligen stämmer krävs större studier. Men tidiga insatser för barn med dyslexi tycks vara verkningsfulla, enligt annan forskning.

Referens:Travis White-Schwoch et al" Auditory Processing in Noise: A Preschool Biomarker for Literacy" July 16, 2015 PLOS Biology | DOI:10.1371/journal.pbio.1002196 )