Eskilstuna kommun slipper kritik efter bältning av särskoleelever

Två elever vid Ärstaskolans träningsskola spändes fast med så kallade positioneringsbälten i sina arbetsstolar under lektionstid och när de åt mat. 

Som P4 Sörmland rapporterade förra hösten anmälde en tillfällig vikarie att särskolan obefogat spände fast eleverna, men Skolinspektionen, som gjort en utredning, menar att bältesanvändningen haft medicinska orsaker och inte kränkt eleverna. 

Enligt Eskilstuna kommun används bältena bara i de fall då vårdnadshavarna går med på det och i de aktuella fallet ställde sig föräldrarna inte bakom anmälan från den tillfälliga vikarien.