Svårt för kommunen att döda fåglar

2:06 min

Så här års vänder sig flera hallänningar till kommunerna för att de tycker att fåglar ställer till problem. Men oftast får kommunerna inte göra något.

Det finns ingen laglig rätt att ingripa mot fåglarna, säger Per Ola Svensson som är biträdande miljö- och hälsoskyddschef i Falkenberg.

– Vi får in klagomål om störande fåglar men det är inget som gör att vi kan agera enligt miljöbalken som är vårt verktyg. Störningar från fåglar är inte så allvarliga att de är skadliga för människors hälsotillstånd.

Att störande fåglar inte är hälsofarliga har även miljödomstolen slagit fast i en dom från 2012 i Växjö tingsrätt. Då gällde det ett gäng störande råkor. Kommunen har alltså svårt att bedriva skyddsjakt. Fåglar som stör ska fastighetsägarna ta hand om och de ska göra det på våren, innan de hinner bli ett problem, säger Per Ola Svensson.

– Man får arbeta förebyggande, till exempel störa kolonin tidigt och inte komma sedan och bedriva jakt eller skyddsjakt. Det kan man inte göra med stöd av miljöbalken.

Bostadsbolaget HFAB i Halmstad är ett av dem som jobbar tidigt för att förhindra problem med fåglar. Men det är alltid en avvägning, säger Ulf Nilssonkommunikations och affärsutvecklingschef.

– Vi har folk på taken under våren. I de fågelbon där det inte finns ägg river vi bona och där det finns ägg så pickar vi äggen. Vi vill naturligtvis inte plåga djur i onödan och vi vill heller inte att de boende ska störas allt för mycket. Samtidigt finns det hyresgäster som värnar om fåglarna och det är en balansgång.

På egen mark finns det även ett visst utrymme för privatpersoner att enligt jaktlagstiftningen ta död på fåglar. På exempelvis kajor är det allmän jakttid från 1 juli till 15 april men då ska man ha jakträtt eller äga marken som man dödar kajorna på. Övrig tid kan man även bedriva skyddsjakt på dem men vissa kriterier måste uppfyllas även då, säger Martin Broberg som är naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Halland.

– Det är om de orsakar skada eller annan olägenhet. Då får de jagas.

Men en privatperson får inte sätta ut en bur på torget om den tycker fåglarna stör?

– Nej, är du inne i städer och samhällen så är det detaljplanlagt område. Där får man inte lov att bedriva jakt hur som helst utan då är det en kommunal angelägenhet, säger Martin Broberg.