Krav på tuffare klampning

1:47 min

Den nya lagen mot klampning räcker inte till, menar facket Transport och riksdagens trafikutskott. Ett 30-tal fordon har hållits kvar sedan lagen trädde i kraft. Det måste bli fler, menar kritikerna.

– Vi skulle vilja att en det var en mycket högre andel som stoppades. Det är bara möjligt om polisen påbörjar ett långsiktigt arbete att rekrytera fler trafikpoliser. Det säger Mattias Schulstad, utredare på Transportarbetareförbundet.

Att klampa fordon innebär att låsa fast ett hjul med en metallklampa. Den nya lagen ger polisen rätt att klampa fordon under max 24 timmar.

– Jag skulle hellre vilja att tiden inte var begränsad. Det säger Karin Svensson-Smith, miljöpartist och ordförande i riksdagens trafikutskott.

Riksdagen har gett i uppdrag till regeringen att utreda en skärpning. Någon tidsplan för den är ännu inte klar, men en skärpning är tänkbar till nyåret, erfar Ekot.

Några saker som många chaufförer fuskar med är att köra för länge utan paus, eller lasta för tungt. Hårdare straff är en annan sak som har efterlysts.

– Jag vill att sanktionerna ska vara tuffare så att ingen åkeriägare kommer på tanken att tänja på reglerna eller bryta mot dem, säger Karin Svensson-Smith.

Hittills har lagen använts ett trettiotal gånger. Vid ett tiotal tillfällen har hjulen låsts.

– Det är en bra början. Men det är viktigt att gå vidare och satsa på trafikpolisen så att vi har fler poliser ute på vägen som också kan använda den här utrustningen. Det säger Sten Bergheden, moderat ledamot i riksdagens trafikutskott.