Biodling lockar unga kvinnor

1:31 min

Biodling blir allt mer populärt och särskilt stor är ökningen bland unga kvinnor. Tidigare var det främst äldre män som hade hobbyn som gör stor nytta för den biologiska mångfalden och storleken på skördar.

Det blir allt mer populärt med biodling i landet och hos Sveriges biodlares riksförbund har de nya medlemmarna ökat sju år i rad. Nu är de över 11 000.

Sedan 2003 har andelen kvinnor ökat från 13 till 36 procent. Bland nya ansökningar finns det ingen skillnad mellan könen. I Kalmar län finns det knappt 800 biodlare.

Camilla Hällqvist har haft biodlingar i sin trädgård i Färjestaden på Öland i ett halvår nu. På Ölands biodlarförening, som hon tillhör, märks det ökande intresset också. Nu är över 40 procent av medlemmarna kvinnor. Hon visar stolt upp sina honungsburkar med hemgjorda etiketter och tycker det är roligt att fler likasinnade lockats till hennes hobby.

- Jag tycker att det är fruktansvärt kul för man kan ha en del förutfattade meningar om att det bara är äldre män och pensionärer som är biodlare och det stämmer ju inte alls. Jag tycker att det är jätteroligt att vi blir fler och fler.

- Man är mer medveten om naturen och vad djuren gör för oss och för världen och det är väldigt tråkigt med alla gifter som vi sprider ut, säger Camilla Hällqvist.

Honungsbin som pollinerar har en nyckelroll för den biologiska mångfalden och för skörden av växter, frukt och bär. 2009 uppskattade Jordbruksverket att det ekonomiska värdet av pollineringen av odlade grödor i Sverige är mellan 189 och 325 miljoner kronor. Men under 2000-talet har det kommit rapporter om att bin minskat drastiskt på grund av miljöförstöring och besprutning.

Camilla Hällqvist ser fördelen med att både göra något bra för miljön och att få sin alldeles egna honung.

- Det första jag tänkte var; varför ska jag köpa honung när jag kan få den tillverkad själv av mina egna bin.

- På första slungningen fick jag ihop 16 kilo honung och på den andra 19 kilo, fortsätter hon.

De flesta biodlare bedriver småskalig biodling. Det finns ett hundratal personer i landet som bedriver yrkesmässig biodling.

Trots att hon nu lagt ner ungefär 20 000 kronor på sin nya hobby tycker Camilla Hällqvist att det har varit värt det. Och det går bra att ha bin även för den som inte bor på landet.

- Man har rätt att ha det i sin trädgård, jag bor ju mitt i centrala Färjestaden och har två kupor. Men man kanske borde prata med sina grannar först.