P4 Västernorrland

Rättspsyk ansåg rymlingen mogen för permission

3:42 min

Den patient som rymde från sin frigång vid Rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall igår är fortfarande borta. 


Permission beviljas alltså för mannen trots att man skriver i den senaste domen från den 7 juli att återfallsrisken i brott är hög.

– Vi ska ta hänsyn och det finns någon risk för återfall i brottslighet, säger Gudrun Widmark som är domare som beslutar om frigång och permissioner.

Förvaltningsrätten gör sina bedömningar efter rekommendationer från Rättspsyk.

– Vår chefsöverläkare ansåg att patienten var mogen för att ha frigång, säger Bengt Eriksson som är tillförordnad klinikchef på Rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall.