Katter konkurrerade ut forntida hundar

Konkurrensen mellan hund och katt var vad som ledde till att många forntida hundarter utrotades i Nordamerika.

Det hävdar ett internationellt team forskare som nu publicerat sina rön i tidskriften PNAS.

Studien bygger på analyser av över 2000 fossil, vilka visar att ankomsten av kattdjur till Nordamerika från Asien hade en dödlig inverkan på många av de hundarter som levde där.

Enligt studien bidrog ankomsten av dessa förfäder till dagens katter till att så många som 40 hundarter så småningom försvann på grund av att kattdjuren verkar ha varit effektivare jägare än många av hundarterna.

Referens: Daniele Silvestro et al, The role of clade competition in the diversification of North American canids, juni 29 2015, DOI: 10.1073/pnas.1502803112