Bryggeriet är viktigare än priset

1:19 min

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson ser inga hinder att inte lägga ut marken i Visby hamn på den öppna marknaden.
- Det handlar om en god idé och då ska man inte lägga ut den på marknaden, säger Björn Jansson.

Om man har en bra idé så då kan man alltså få pax på mark för att man har en så bra idé?
- Ja, jag tycker rent principiellt att om man har bra idéer som att man vill bygga någonstans, t.ex. vi tyckte att det var viktigt att vi byggde trygghetsboende ute vid A7, så kan man genomföra det. Normalt är att vi säljer på marknaden om vi inte själva har några idéer eller tankar. Vi vill ju utveckla hamnen och det här passar bra in i den hamnstruktur som vi tycker att vi vill ha framöver, säger Björn Jansson

Så med en bra idé kan man få köpa mark från Region Gotland utan att den säljs på öppna marknaden?
- Jag har sagt att i det här fallet så handlar det om en god idé och då ska man inte lägga ut den på marknaden. Vi har en avsiktsförklaring och då ska vi fullfölja den, säger Björn Jansson.