Trög start på toatömning för småbåtar

1:34 min

I år är det första säsongen som båtfolket med toalett ombord inte får tömma sina toatankar i havet. Tömningsstationerna måste bli fler, anser båtägare.

Vad tycker du om den nya toatömningslagen för fritidsbåtar? Tror du att den efterföljs även om stationerna fortfarande är få? Berätta i kommenteringen.

Det finns flaskhalsar innan det blir lätt för båtägarna att följa den nya lagen. Båtarna måste förses med en särskild anslutning, tömningsstationerna är än så länge få och informationen om de som finns är bristfällig.

Fred Lindqvist, hamnvärd i Husum, är påtagligt nöjd när han får pumpa ut innehållet ur Peter och hans familjs toatank ombord.

– Det är första båten vi har i hamn som har en anslutning för att kunna göra det här, säger Fred, som tar det som ett tecken på att få båtägare över huvud taget har monterat anslutningen.

Syrebristen på Östersjöns bottnar är större än någonsin, enligt SMHI:s mätningar. 15 procent, en yta lika stor som Danmark, är övergödd med för höga halter av till exempel kväve och fosfor.

En liten del av övergödningen står fritidsbåtarna för och nu är det förbjudet att spola ut fekalierna i havet. Rune Persson, som har sin båt i Kramfors tycker förbudet är bra, men vill se fler tömningsstationer.

– Måste man gå en längre sträcka för att tömma toaletten, då kanske man väljer att tömma det i sjön istället.

Fred Lindqvist i Husum, som också är ordförande i Västernorrlands båtförbund, har även noterat en informationsbrist. För det är ändå så att minst tio hamnar i Västernorrland har tömningsstationer.

– De är dåliga på att tala om att de har det. Nu står ju alla ställen vi får reda på på vår hemsida, men de sätter inte ut det själva.