Linköping

Ny lag följer Linköpings modell

1:31 min

Linköping är en föregångskommun när det gäller att kartlägga kunskaperna hos elever som är nyanlända till Sverige.  Från och med årsskiftet måste alla kommuner göra sån här kartläggning för att skolgången bättre ska anpassas efter elevernas behov.

Men i Linköping började man med metoden redan för lite drygt ett år sedan, och projektledaren Linda Castell är stolt över att Linköping visat vägen.

– Självklart vill jag gärna tro att det har varit med och inspirerat.Vi har tagit emot väldigt många studiebesök under första året vi drog igång projektet, säger Linda Castell.

Under allt från ett par dagar upp till åtta veckor kommer nyanlända elever till mottagningsenheten i Linköping. Där får de kartläggning och förberedande utbildning innan de placeras ut i någon av kommunens skolor.

Många av landets kommuner har ingen central mottagning, vilket betyder att de nyanlända kan hamna direkt i en skola utan någon förberedelse via mottagningsenhet.

Det arbete som bedrivits i Linköping gör stor skillnad, menar Linda Castell.

– Det handlar väldigt mycket om elevens motivation. Man ska inte likställa deras svenska språkkunskaper med att de inte kan något, för så är det verkligen inte, säger Linda Castell.

Konkreta mål så som betyg har kommunen ännu inte sett, men framsteg och bättre förutsättningar har det redan resulterats i.

– Genom den här kartläggningen vi gör så får vi mycket bättre förutsättningar att kunna ge rätt stöd och utmaningar som eleverna behöver och kanske inte tidigare fått, säger Linda Castell.