کوشش برای کاهش مصرف دارو

در جهت بهبود شرایط درمانی سالمندان، مرکز درمانی Region Skåne در جنوب سوئد، اقدام به بازگشائی بیست مرکز پزشکی برای درمان افراد سالمند کرده است.

به نوشنه ی روزنامه ی سونسکا داگبلادت، ازجمله تاثیرات مثبت بازگشائی این مراکز، می توان به کاهش بیست درصدی تجویز مصرف دارو برای سالمندان بالای ٧٥ سال اشاره کرد. 
پیش از این در بررسی های بسیاری نشان داده شده بود که کمبودهای چشمگیری در رابطه با مسائل درمانی سالمندان وجود دارد که از جمله این موارد می توان به تجویز بیش از حد دارو برای سالمندان اشاره کرد. در اسکوُنه تمام سالمندان بالای ٧٥ سال برای گفتگو پیرامون وضعیت جسمی خود دعوت می شوند که در این دیدار، داروهای آنان از سوی پرستار، دکتر و مسئولان داروخانه مورد ارزیابی قرار می گیرند. هدف از این گفتگو، کاهش تعداد داروهای غیر ضروری ست که برای سالمندان تجویز می شود. از زمان گشایش این مرکز به طور متوسط دو قلم دارو از ده داروی تجویز شده برای سالمندان، غیر ضروری شناخته شده و مصرف آنها قطع شده است. بیشترین داروهای رایج مصرفی سالمندان داروهای خواب آور، ضد افسردگی و مسکن است که مصرف و تجویز آنها در این مراکز کاهش یافته است. عوارض ناشی از مصرف بالای این داروها و یا ترکیب برخی از آنها با یکدیگر می تواند عواقب سنگینی برای سلامت سالمندان به همراه داشته باشد.