Hyrläkarkostnader halverats

Kostnaderna för hyrpersonal halverades under det första kvartalet i år inom landstinget i Östergötland efter beslutet om stopp för hyrpersonal.
Det var vid årsskiftet som hyrstoppet infördes och det har nu resulterat i att landstinget kunnat minska sina kostnader för hyrpersonal med drygt 5 miljoner kronor första tre månaderna i år jämfört med samma period förra året. På bara tre år tiodublades landstingets kostnader för hyrpersonal inom sjukvården, från 6 miljoner 1999 till 67 miljoner förra året. Därför beslutade landstingspolitiker att från och med första januari i år införa hyrstopp för läkare och övrig sjukhuspersonal. Men på många ställen är personalsituationen ansträngd därför gav landstinget dispenser till flera värdcentraler i länet en klinik på universitetssjukhuset, psykiatricentrum på Vrinnevisjukhuset, Motala lasarett och Hälso-sjukvården i Finspång.