Fungerande koncept för äldrevård

1:29 min

Region Skånes nya äldrevårdsmottagningar börjar visa positiva resultat. För de patienter som är listade vid mottagningarna har förskrivningen av läkemedel minskat med 20 procent.

Sedan 2014 har 20 äldrevårdsmottagningar öppnat i Region Skåne och redan efter drygt ett år har förskrivningen av läkemedel till personer över 75 år sjunkit med 20 procent.

Lena Nilsson och Gunnel Andersson som är verksamma på Åhus Vårdcentral menar att det handlar om resurser och att det är mycket som ska hinnas med.

– Vi ska hinna med telefontillgänglighet, vi ska ta emot de som snabbt önskar vård och sen har vi våra gamla som ofta hamnar i kläm.

Nu vill regeringen ställa om sjukvården efter konceptet med äldrevårdsmottagningar så att äldre prioriteras och inte riskerar att skickas runt mellan olika enheter inom kommuner och landsting.

– Vi har fått väldigt mycket spontant från både patienter och anhöriga som varit jättenöjda.