Sex män slogs på stationen i Uppsala

Strax innan klockan tio igår kväll larmades polisen om att det pågick ett slagsmål på resecentrum i Uppsala.

Det visade sig vara sex män, i två olika grupperingar som börjat slåss.

Vad som föranlett slagsmålet var oklart. Några av männen skadades lindrigt.