Serie om kulturdebatten i Norden

Tabun även i dansk kulturdebatt

2:23 min

Under våren har den svenska kulturdebatten präglats av stök på bibliotek och den minst sagt spretiga "kulturmannen"-debatten. Men vad kännetecknar kulturdebatten i våra grannländer? I en serie om tre delar har Kulturnytt ringt runt till kulturredaktörer i Norge, och Finland. Kulturnytt har kontaktat danska morgontidningen Politikens litteraturredaktör Jes Stein Pedersen.

- När Yahya Hassans dikter kom ut blev det starten på en identitetspolitisk debatt i Danmark.

Sedan poeten Yahya Hassans självbiografiska och islamkritiska diktsamling, gavs ut för två år sedan, har kulturdebatten i Danmark nästan uteslutande handlat om identitetspolitik, säger Jes Stein Pedersen. Det har diskuterats kring etnicitet, hudfärg, sexualitet och kön, och vad det innebär att tillhöra en minoritet.

- Den största kulturdebatt vi haft i Danmark har handlat om att komma från en minoritet och kräva sin rätt, att vilja bli sedd, hörd och förstådd. Och det har varit en debatt om exempelvis en vit, manlig heterosexuell man kan recensera en bok skriven av en lesbisk kvinna adopterad från Korea.

Kan en vit, heterosexuell man recensera en bok skriven av en lesbisk kvinna adopterad från Korea? Det var en fråga som debatterades då danska koreaadopterade författaren Maja Lee Langvad släppte sin adoptionskritiska bok Hun er vred, förra året.

Vi svenskar har vant oss vid att danskarna kallar oss fega och konflikträdda. Men inte heller i Danmark vågar man prata om precis allting, tycker Jes Stein Pededersen.

- När Knausgård, med rätta, talar om cykloperna i Sverige, så kunde han lika gärna ha talat om cykloperna i Danmark. Och med cykloper menar jag välutbildade människor som tror att allt är kultur, och som tror att enda sättet att förtrycka någon är via retorik och inte kan se de faktiska livsvillkoren för resten av befolkningen.

- Det stora tabut, om det finns tabun i Danmark, är att vi fortfarande har en traditionell underklass. Socialgrupp 4,5, som är fullständigt bortkopplade från debatten.

Att det fortfarande finns en underklass och att de aldrig kommer till tals i debatten, är det ingen som talar om i Danmark, säger Jes Stein Pedersen. Han önskar att kulturdebattörerna på bägge sidor om Öresund, skulle sluta se det hela som en landskamp, och tala mer nyanserat med varandra.

- Jag tror att mycket som sker i länderna är paralellt. Jag tror att Sverige har en hel del att lära av danskarna och att danskarna har mycket att lära av svenskarna.