Fotbollsstrid hårdnar

Uefas ordförande Lennart Johansson får stöd av europeiska fotbollsförbundets styrelse i sina hårda anklagelser mot det internationella fotbollsförbundet, Fifas ordförande Sepp Blatter.
På onsdagen samlades Uefa, europeiska fotbollsförbundets styrelse i Stockholm, bland annat för att ta ställning till Lennart Johanssons hårda linje mot det internationella fotbollsförbundets ordförande Sepp Blatter, som anklagas för att ha dölja tillståndet i förbundets ekonomi. Och en så gott som enig styrelse krävde att Fifapresidenten tillåter en intern undersökningskommitté att fortsätta sitt arbete med att bringa klarhet i ekonomin.
“Försämrar för fotbollen“ Striden mellan Uefa-ordföranden Lennart Johansson och Fifapresidenten Sepp Blatter går nu in i ett dramatiskt skede. Med en månad kvar till valet av fotbollsvärldens mäktigaste post, skickade Lennart Johansson ut ett brev till samtliga europeiska fotbollsförbund, där nuvarande Fifaordföranden Blatter framställs sägs försämra världsfotbollen i allmähet, och den europeiska i synnerhet. Dessutom är förbundets ekonomi höljd i dunkel.
Stoppade undersökning Att Blatter beslutat att stoppa en undersökning om Fifas ekonomi, har återuppväckt frågor och rykten om mutor och förvunna pengar. Uefas styrelse ställer sig nu bakom Lennart Johanssons krav om att den stoppade kommittén ska återuppta arbetet. Alla 14 utom en, som lade ner sin röst. Svaren om Fifas ekonomi är av stor betydelse för vem som blir Fifas nästa ordförande. Förutom dom europeiska länderna, varav dom flesta är misstänksamm redan nu, kan det bli fler som vänder sig mot Blatter, om han har något att dölja.
100 miljoner försvann Sepp Blatter, som kommer till Stockholm under onsdagskvällen försvarar sig med att kommitténs arbete ska fortsätta senare, att det var hans plikt att hindra att hemliga uppgifter läckte, vilket påstås ha skett. Dessutom, skriver han, varför skulle en internationell revisionsbyrå som KPMG gokänna redovisningen för år 2001 om det vore så illa? På det svarar Lennart Johansson: – Vad ska revisionsbyrån göra åt de där 100 miljonerna som det är besvisat att de försvunnit? De kan bara revidera vad som finns i böckerna. Man undrar varför vi nu måste gottgöra oss intäkter för 2006 för att klara dagens finansiella problem? (Ekot)