Flyktingmottagning

Rossön - mönsterexempel för intregration

1:53 min

Migrationsverket framhåller Rossön som exempel på där integrationsarbetet fungerar bra.

På många håll i länet jobbas det nu för att integrera flyktingar från andra länder i det svenska samhället.

I Rossön ser man flyktingarna som en resurs för framtiden, berättar Sven Anderstig, ordförande i Rossöns samhällsförening:

–  Hela bygden lever upp. Vi har upplevt mycket positivt med andra kulturer. Det är intressant att ta del av deras kultur genom att prata med dem. Det är mycket livsöden vi får ta del av.

Han ger exempel på hur integrationsarbetet sker i Rossön i praktiken. Det handlar bland annat om språkcafét hos Svenska kyrkan, de samlas i motellet i byn för att bjuda varandra på mat från olika kulturer, de styrketränar tillsammans på gymet i byn och spelar fotboll tillsammans.

Jan Jafed, flykting från Syrien gör arbetspraktik hos samhällsföreningen i Rossön. Han har bott där i två år.

– Jag trivs mycket bra i Rossön. Men det är svårt att hitta jobb, säger han.