SJUKVÅRD

Gratis hepatit B-vaccin för spädbarn

1:28 min

Från och med den första augusti kommer alla nyfödda barn i Västra Götaland att erbjudas gratis vaccination mot virussjukdomen hepatit B. 

– Små barn som smittas med hepatit B löper stor risk att vara smittsamma resten av sitt liv, och risken är att man kan få levercancer senare i livet, säger Thomas Arvidsson, samordnande barnhälsovårdsöverläkare i Västra Götaland.

Hepatit B är ovanligt i Sverige och smittan till små barn är mycket ovanlig. Smittan sprids framför allt via blodprodukter, sexuell kontakt och vid användning av smittade redskap inom sjukvården.

Trots att virussjukdomen är ovanlig vill Socialstyrelsen ändå att hepatit B ska ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Men redan från och med den första augusti kommer vaccinationen vara kostnadsfri i Västra Götaland.

– Föräldrarna kommer inte att betala någonting för vaccinationen, säger Thomas Arvidsson och fortsätter,

– Det är bara ett erbjudande, men vi tror att de flesta föräldrarna kommer vilja att deras barn får vaccinet.