Möte om Östergarnslandet

1:56 min

Nu drar regionen igång arbetet med en flerårsplan för Östergarnslandet. Syftet är att ta fram en plan för utveckling av området som sträcker sig 20 år fram i tiden.

Planen ska ta hänsyn till områdets höga kultur- och naturvärden. Det finns ett förslag till utvecklingsplan där områden för bostäder, företag och service pekas ut. En plan som nu ska diskuteras med allmänheten vid ett möte i början av september och som kommer att hållas i Kräklingbo.