Så ska rollspel kunna förebygga självmord

1:30 min

Landstinget satsar 15 miljoner på att högstadieelever genom rollspel ska lära sig känna igen psykisk ohälsa. Under tre år ska sjuor och åttor i länet utbildas och målet är att få ned självmordstalen bland unga.

– Det handlar om att stötta unga människor i att bli medvetna om hur de kan hantera sin egna psykiska ohälsa eller sin oro och ångest, säger Anna Starbrink (FP), sjukvårdslandstingsråd.

Metoden som vi berättat om tidigare här i P4 Stockholm har blivit en framgång internationellt och går ut på att genom olika övningar i klassrummet lära sig känna igen signaler både hos sig själv - och andra - när något inte står rätt till. Under fem lektionstimmar får ungdomarna bland annat diskutera svåra frågor som död, skilsmässa och tidig graviditet - och spela rollspel i klassrummet.

– Det är ju det stora behovet vi ser bland ungdomar i Stockholms län men det är också att vi vet att det funkat på andra håll, säger Anna Starbrink.

Stockholms län blir nu först i landet på att tillämpa YAM, som står för Youth Aware of Mental Health (ungdomar medvetna om mental hälsa) på en större skala. En metod som i en stor studie i tio EU-länder med 11 000 deltagande elever visat på halverade tal av nya självmordsförsök bland unga.

Just unga människor upp till 24 år är en av få grupper där självmordsförsöken ökar i statistiken.

– Och det är en viktig indikator på vad som kan bli fullbordade självmord i framtiden, säger Danuta Wasserman professor i självmordsprevention vid Karolinska institutet och en av arkitekterna bakom metoden.

I augusti inleds utbildning av de pedagoger, psykologer och socionomer som ska bli instruktörer och under vårterminen startar projektet ute på ett antal utvalda skolor.

– Ja tack så mycket vi är verkligen glada att Sverige och särskilt glada att Stockholms läns landsting ska införa det och testa, säger Danuta Wasserman.

När YAM genomförts i länet tror Anna Starbrink att metoden kommer få spridning i hela Sverige.

- Det är jag säker på. Och jag ser fram emot att följa resultaten för vi behöver hitta nya sätt att ge unga människor hjälp, säger landstingsrådet.