Rekordmånga flyktingar vill till Gotland

2:12 min

Antalet flyktingar som själva väljer att flytta till Gotland på egen hand ökar kraftigt. Förra året kom 36 flyktingar till ön, hittills i år har redan 100 personer kommit, varav flera sökt sig hit själva.

Från att förut inte ens ha levt upp till de avtalade flyktingnivåerna har Gotland hittills i år tagit emot 100 nyanlända, tre gånger mer än hela förra året. Detta har skett efter att en ny integrationsenhet bildats vid regionen för att bland annat hjälpa nyanlända med bostad och etablering. 

Jenny Lennhammar vid integrationsenheten uppger flera anledningar till ökningen.

- Flyktingmottagandet har fått fler resurser när den nya enheten bildades. Dessutom har tjänstemännen letat bostäder över hela Gotland och inte bara i Visby.  Många flyktingar tipsar även varandra om Gotland och många anhöriga till personer som kommit tidigare till ön har också kommit hit, säger Jenny Lennhammar.