Joe Hill - Martyren från Gävle

2:19 min

I år är det hundra år sedan Joe Hill arkebuserades i Utah State-fängelset, för ett mord som många menar att han var oskyldig till. Joe Hill är mest känd som protestsångaren som inspirerat musiker som Bob Dylan, John Lennon och Joan Baez - och för sitt engagemang i facklig organisering av de fattigaste och mest utsatta arbetarna i USA i början på 1900-talet.

Han var en av många svenskar som emigrerade till USA med stora förhoppningar, för att sedan slita under svåra förhållanden i gruvor och på järnvägar. Just nu pågår utställningen, Joe Hill - Martyren från Gävle på länsmuseet Gävleborg. Precis som titeln antyder så är det martyrskapet som står i centrum här, utställningen tar sin utgångspunkt i själva arkebuseringen. I ett rum med röda väggar får vi bland annat ta del av brevkorrespondenser från fängelset och utdrag ur tidningar från den tiden. Men även gestaltningar av avrättningen -  i ett hörn står en pappfigur med ögonbindel, fastbunden med rep i en stol, vilket ger rummet en ödesmättad och okänsligt spektakulär stämning.

I nästa rum presenteras hans bakgrund, och vi får chans att lära känna Joel Hägglund - som han hette innan han bytte namn - hans familjeförhållanden och hans kristna bakgrund. Här står bland annat ett piano, en repslagarmaskin och en amerika-koffert. Men hans musik är ganska frånvarande och utställningen lämnar frågor om vad det han gjorde egentligen bestod i. Den politiska gärningen överskuggas av hans dramatiserade död.

Ett stenkast bort ligger Joe Hill-gården, barndomshemmet som idag inrymmer en permanent utställning om hans liv. Joe Hill ska själv ha sagt "Jag är en världsmedborgare och jag är född på planeten Jorden. Den exakta plats där jag först såg dagens ljus är av så ringa betydelse, att den inte är värd några kommentarer". Ändå finns hans liv väl dokumenterat här i detta ideellt drivna finurliga mini-museum, och det syns att Länsmuseet har lånat mycket från sin granne.

På Joe Hill-gården får musiken en mer framträdande plats, den fyller rummet och som besökare kan man bläddra mellan låtar framförda av olika artister, och följa med i låttexterna. Genom den här utställningen går det också att få en lite mer fördjupad bild av organisationen Industrial Workers of the World, som Joe Hill var med i, och hur hans musik användes för att ena arbetarna.

I år anordnas konserter och evenemang runt om i världen till hans minne. 100 år senare har hans musik och protestsångernas budskap inte förlorat sin relevans.

Texten har ändrats med korrekt benämning på den fackliga organisationens namn.