Skatteflykt stötesten i Addis Abeba

1:14 min

Hur ska man få internationella företag att betala skatt i fattiga länder? Den frågan strider världens ledare om just nu på FN:s toppmöte i Addis Abeba, men splittringen mellan fattiga och rika länder är stor kring hur så kallad skatteflykt ska förhindras.

Frågan om skatteflykt, alltså hur multinationella företag undviker beskattning i länder där de är verksamma, har seglat upp som den stora stridsfrågan mellan fattiga och rika länder på FN:s stora konferens om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba.

På bordet ligger ett dokument med en lång rad förslag på hur nästa uppsättning utvecklings- och klimatmål ska finansieras, och man är överens om det mesta. Förutom skattefrågan.

Beräkningar uppskattar att skatteflykt kostar fattiga länder betydligt större summor varje år än vad de får tillbaka i bistånd. Så om mer pengar skulle stanna i fattiga länder, skulle deras möjligheter att bekämpa fattigdomen på hemmaplan öka dramatiskt.

Den så kallade G77-gruppen, som består av 134 av världens fattigaste länder, vill därför få till ett mellanstatligt FN-organ med mandat att sätta regler för internationell beskattning. En idé som får stöd från många biståndsorganisationer i väst, som länge pekat på problemen med skatteflykt.

Många rika länder, däribland Sverige, har sagt sig vilja strama upp reglerna, men motsätter sig samtidigt G77-gruppens förslag.

Så i dag ställs frågan på sin spets, om värdlandet Etiopien kan samla ihop till en kompromiss och rädda avtalet för finansiering av kommande utvecklingsmål innan konferensen är över, eller inte.